Co to jest logistyka portowa?

Logistyka jest to proces konkretnego planowania przepływu danych surowców, materiałów, towarów, wyrobów gotowych. Dodatkowo każda logistyka dba również o przepływ informacji na temat przewożonych towarów. Informacja jest pełna i dokładna i pochodzi z miejsca pochodzenia a dochodzi do miejsca konsumpcji. Logistyka obejmuje transport lądowy, kolejowy, powietrzny i morski. Gdyby nie było odpowiedniej logistyki podczas załadunków i rozładunków, to w czasie transportu panowałby chaos, który niósł by ze sobą straty ekonomiczne.

Logistyka jest też w portach

Logistyka portowa zajmuje się przeładunkiem, magazynowaniem, zarządzaniem kontenerami w portach. Przybrzeżna i morska flota jest ogromna, wiele statków czy kontenerowców przewozi towary z miejsca na miejsce, natomiast wiele towarów magazynuje się w portach. Dzięki odpowiedniej logistyce portowej wszystko to jest opanowane i pod ścisłą kontrolą. Towary wyjeżdżają z portu i do niego przyjeżdżają, są tu składowane i magazynowane a następnie ładowane bądź też rozładowywane z konkretnych statków i kontenerowców.
Infrastruktura w portach jest bardzo zróżnicowana, są tutaj terminale kontenerowe, masowe, paliwowe czy też drobnicowe. Statkami przewozi się towary różne, stałe, sypkie, płynne, niebezpieczne i bezpieczne. Wszystko musi być przeładowywane w odpowiedni sposób i w odpowiednich miejscach. Właśnie takimi zagadnieniami zajmuje się logistyka portowa.

Węzły transportowe

Porty to tak zwane węzły transportowe, z tym, że w tym miejscu towary transportuje się środkami i jednostkami pływającymi. Dlatego też specjalną gałęzią logistyki jest logistyka portowa. Dzięki temu systemowi towary są ekonomicznie ładowane na statki, dostarczane są według konkretnych planów. Niektóre towary ładowane są poza portem, ponieważ statek bądź kontenerowiec nie zawsze ma możliwość wpłynąć do portu. Logistyka portowa podejmuje również wyzwania dotyczące rozsyłania towarów bezpośrednio z portów do miejsc ich konsumpcji. Planuje czas i trasy przewozów poszczególnych produktów, zajmuje się zabezpieczeniem ich w portach i odpowiednim ich magazynowaniem ze szczególną dbałością o ich bezpieczeństwo, minimalizację ryzyka uszkodzenia i pilnowaniem terminów ważności.

Czytaj również  Oprogramowanie POS nieodzowne w każdej restauracji

Trudno planować bez usług logistycznych

Logistyka organizuje, łączy transporty, planuje załadunki i przeładunki. Wszystko to dzieje się ze szczególną uwagą w kwestii całkowitego zabezpieczenie towarów, które w danej chwili znalazły się w porcie. Port może być też jednym z etapów przeładunku i ten fakt i organizowanie takich tras również leży w gestii logistyki portowej. Wszystko co wiąże się ze spedycją portową musi być konkretnie i bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane przez portową logistykę. Portowe centra logistyczne mają swoje siedziby w większych portach, swoją pieczą otaczają hale portowe, magazyny, parkingi portowe czy też całe parki logistyczne, które znajdują się w obrębie portów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *