Czy warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Czym dokładnie jest faktoring i kiedy warto skorzystać z takiej opcji?

Faktoring – co to jest?

Faktoringiem nazywa się usługę polegającą na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności od firmy przez faktora. W zamian firma otrzymuje od niego zaliczkę, a po spłacie należności pozostałą jej część pomniejszoną o opłaty związane z faktoringiem. Usługa ta dotyczy w szczególności niespłaconych jeszcze faktur.

Zobacz: https://faktoria.pl/porada/faktoring

Ze względu na swoją konstrukcję faktoring jest alternatywnym rozwiązaniem dla kredytu w koncie firmowym. Pozwala firmie, która oczekuje na spłatę faktur, na bieżący dostęp do środków potrzebnych na prowadzenie działalności.

Uczestnicy procesu faktoringu:
– faktor – podmiot oferujący usługę faktoringu
– faktorant – firma, właściciel nieprzeterminowanych wierzytelności – wystawca faktury
– kontrahent – firma, która ma spłacić wierzytelności – odbiorca faktury

Dodatkowo, faktoring może być uzupełniony także o inne usługi dla biznesu, na przykład monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, windykację należności, doradztwo finansowe.

Jak wygląda faktoring w praktyce?

Faktoring pozwala firmom wystawiającym faktury swoim kontrahentom na szybsze otrzymanie należności. Wówczas są one spłacane przez faktora, który wykupuje te faktury.

Proces faktoringu:
1. Faktura VAT z odroczonym terminem płatności skierowana do kontrahenta jest przekazywana firmie faktoringowej – faktorowi.
2. Faktor przekazuje wystawcy faktury zaliczkę.
3. Kontrahent, do którego kierowana jest faktura, otrzymuje fakturę od firmy faktoringowej.
4. Kontrahent opłaca fakturę – wpłata przekazywana jest do firmy faktoringowej.
5. Firma faktoringowa przekazuje resztę kwoty wystawcy faktury – pomniejszoną o koszty faktoringu.

Czytaj również  Poznaj 10 sposobów na zdobycie dodatkowych środków

Firmy faktoringowe pobierają za swoje usługi prowizję, której wysokość rozpoczyna się od około 1-3% wartości transakcji.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring?
Faktoring to usługa, z której mogą skorzystać niemalże wszystkie firmy. Jest on przeznaczony dla firm małych, średnich oraz dużych, w tym także dla osób prowadzących działalność jednoosobową, dla start-upów.

Uwaga! Wybrane firmy świadczące faktoring nie obsługują przedsiębiorców działających w określonych branżach.

Ze względu na swoją specyfikę, faktoring bardzo dobrze sprawdza się w przypadku firm działających w sektorach, w których pojawia się ryzyko zatorów płatniczych, na przykład w produkcji, handlu.

Główne korzyści faktoringu:
– natychmiastowa zapłata za fakturę
– zapobieganie pojawianiu się zatorów płatniczych
– zmniejszone ryzyko wynikające z niewypłacalności kontrahentów
– dostęp do szerokiej gamy dodatkowych usług dla biznesu

Podsumowując, faktoring stanowi duże wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zapobiegać pojawianiu się opóźnień w płatnościach, a tym samym poprawić swoją sytuację finansową. Niskie koszty faktoringu powodują, że to korzystna propozycja dla wielu firm – także tych najmniejszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *