Czym się różni SFIO od FIO?

Ciężko zarobione pieniądze deponujemy w banku. Jednak kiedy powstają nadwyżki, dochodzimy do wniosku, że trzeba zacząć inwestować. Tak, by inflacja nie rozprawiła się z kapitałem. W opinii publicznej inwestowanie w otwarte fundusze inwestycyjne (https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje/fundusze-inwestycyjne-otwarte) jest obarczone większym ryzykiem. Wiele ze stereotypów ma swoje źródło w niewiedzy.

Terminologia funduszy inwestycyjnych

Istnieje kilka kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych. Można je rozróżniać ze względu na zawartość portfela lub na sposób organizacji wejścia i wyjścia z funduszu.

Podział według kryterium zawartości portfela

Tu podział zakłada cztery grupy:
– fundusze pieniężne – relatywnie najbezpieczniejsze, choć z powodu ograniczenia do papierów rynku pieniężnego dają ograniczony zysk;
– fundusze dłużne – równie stabilne; inwestują w obligacje, które dają nieco wyższe zyski niż poprzednie;
– fundusze mieszane – z uwagi na inwestycje w akcje i obligacje, ryzyko jest większe; balansują pomiędzy stabilnym zyskiem z obligacji i ryzykownym w odniesieniu do akcji;
– fundusze akcji – ryzyko inwestycyjne najwyższe z możliwych, ale zyski mogą być nieograniczone.

Podział z uwagi na organizację

Fundusze dzieli się na otwarte i zamknięte. Główną różnicą pomiędzy jednostkami jest sposób zbywania aktywów i ich nazwa. W funduszach otwartych aktywa nazywane są jednostkami uczestnictwa, a w zamkniętych noszą nazwę certyfikatów inwestycyjnych.

Czytaj również  Rodzaje podkładek pod mysz

Specjalistyczna nomenklatura

W języku branżowym funkcjonują skróty, które dla laika brzmią obco i niezrozumiale. Spróbujmy je rozszyfrować i rozjaśnić atmosferę wokół funduszy.

– FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty – charakteryzuje się łatwością i elastycznością wejścia w posiadanie aktywów funduszu; walory znajdujące się w obrocie nazywane są jednostkami uczestnictwa; równie łatwa jest możliwość zbycia jednostek; można zatem w każdej chwili kupić i sprzedać jednostki, ponieważ to fundusz prowadzi ich sprzedaż i skup; jednostki uczestnictwa wyceniane są regularnie w krótkich odstępach czasu; uczestnikiem funduszu otwartego może być każdy bez ograniczeń: osoba fizyczna, prawna lub jednostka bez osobowości prawnej.

– SFIO – Specjalistyczny Funduszy Inwestycyjny Otwarty – jest hybrydą; fundusz jest uważany za otwarty, ale może zawęzić grono dopuszczonych do obrotu uczestników; regulacji dokonuje się poprzez zapisy w statucie; odmiennym regulacjom poddany jest też proces nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa.

– FIZ – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – fundusz obraca certyfikatami inwestycyjnymi w wersji na okaziciela lub imiennymi; posiadają stały kapitał z powodu emisji ograniczonej ilości certyfikatów inwestycyjnych; w celu zwiększenia kapitału fundusz musi zainicjować proces emisji nowych walorów, które zwiększą kapitał organizacji; trzeba nadmienić, że część certyfikatów FIZ może brać udział w obrocie giełdowym; nawet całość certyfikatów wyemitowanych na okaziciela jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj również  Poznaj 10 sposobów na zdobycie dodatkowych środków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *