Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy

Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego dokonujemy raz w roku. Niemniej jednak w trakcie jego trwania przedsiębiorcy zobowiązani są wpłacać miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. W jaki sposób obliczyć je w różnych formach opodatkowania?

Skala podatkowa

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na podstawie skali podatkowej, płacą podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 525,12 zł. Jest to bowiem ustawowa kwota zmniejszająca podatek. Podstawę opodatkowania stanowią osiągnięte przez przedsiębiorcę przychody podatkowe pomniejszone o wartość podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Otrzymaną kwotę mnożymy razy 17% – tyle bowiem wynosi podstawowa stawka podatku. W kolejnych okresach rozliczeniowych podatek oblicza się poprzez odjęcie od podatku należnego od początku roku wartości uiszczonych na rzecz US zaliczek. Gdy przekroczymy próg podatkowy, wynoszący obecnie 85 528 zł, tracimy możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Co więcej, przestaje obowiązywać nas wtedy stawka 17%, a zaczyna stawka 32%. Wpadamy więc w drugi próg podatkowy.

Podatek liniowy

Stawka opodatkowania, w przypadku podatku liniowego, wynosi 19%. Przedsiębiorcy nie korzystają tutaj z kwoty zmniejszającej podatek, natomiast mogą obniżyć dochód o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Zaś kwota podatku pomniejszona jest o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa opodatkowania to różnica pomiędzy przychodami podatkowymi, a kosztami uzyskania przychodów. Samą zaliczkę na podatek dochodowy https://faktoria.pl/porada/jak-obliczyc-zaliczke-na-podatek-dochodowy oblicza się tak samo, jak w przypadku skali podatkowej – od podatku należnego (od początku roku) odejmujemy wpłacone w poprzednich okresach rozliczeniowych zaliczki.

Czytaj również  Ubezpieczenie na życie dla mnie i dla rodziny – czym się charakteryzuje?

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego w zasadzie nie istnieje pojęcie kosztu podatkowego – podatnicy nie mają bowiem prawa do odliczania poniesionych kosztów, wyjątek stanowią jedynie składki ZUS. Podstawę opodatkowania stanowią bowiem uzyskane przez przedsiębiorcę przychody (zarazem stają się one dochodem przedsiębiorcy), które mogą zostać pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Stawki podatku są zaś różne w zależności od tego, czym trudni się dany przedsiębiorca. Obecnie wynoszą one 7%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,0%, 2,0%. Od uzyskanej kwoty podatku (poprzez pomnożenie stawki razy przychód) możemy odjąć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej przedsiębiorcy nie mają obowiązku samodzielnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Powodem jest fakt, iż podatnicy rozliczają się na podstawie podanych im przez urzędnika kwot. Wysokość podatku, przez okres całego roku podatkowego, jest więc taka sama. Nie uwzględniamy tutaj ani kosztów ani przychodów przedsiębiorcy. Karta podatkowa jest więc najprostszą formą rozliczania się z urzędem skarbowym, niemniej jednak nie jest ona przeznaczona dla każdego podatnika, a jedynie dla niewielkich przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *