Jak złożyć pierwszy JPK-VAT? Podpowiadamy!

W naszym kraju obowiązują zasady kontroli podatkowej, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie pliku JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jak go przygotować? Jak pobrać JPK VAT program?

Czym jest plik JPK? Jak pozyskać JPK VAT program?

Plik JPK_VAT to dane wynikające z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Dane te przekazuje się do organu podatkowego, a schemat przekazywania umieszczono na stronach Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2018 roku dokumenty przesyła się w wersji elektronicznej. Jeśli rozliczamy faktury, JPK VAT program jest niezbędny, a można skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Należy pobrać tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv), a następnie wpisać dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli. Tak przygotowany plik jest źródłem JPK_VAT i można go wysłać. Plik ten można utworzyć także mając specjalny program lub aplikację. Chcąc przesłać dokumenty należy założyć profil zaufany, który jest potwierdzeniem tożsamości. Można także wykorzystać inne sposoby na potwierdzenie tożsamości. Poza profilem zaufanym (jest to bezpłatny podpis elektroniczny, a wystarczy do niego kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji) może to być kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów) lub typowe dane autoryzacyjne – NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu. Po uzyskaniu profilu zaufanego pobieramy i instalujemy aplikację Klient JPK 2.0. Po wysłaniu JPK pobiera się formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), który jest potwierdzeniem odbioru pliku JPK. Jeśli pojawi się kolejne zdarzenie gospodarcze, można przesłać korektę JPK_VAT.

Czytaj również  Sklep internetowy? Jaką rolę w nim odgrywa logistyka?

Kto składa plik JPK_VAT? Program jako ułatwienie

Plik JPK składają wszyscy czynni podatnicy VAT. Wprowadzenie pliku JPK stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, gdyż pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe jest dużo prostsze i nie generuje dodatkowych problemów. JPK_VAT program jest potrzebny, by sprawnie przesłać pliki do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani plik JPK wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Plik JPK usprawni pracę urzędów skarbowych, a przedsiębiorcom pozwoli regularnie kontrolować stan księgowości. Jeśli musimy przesyłać JPK_VAT, program komputerowy jest nam bezwzględnie potrzebny, a można pobrać go bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *