Jakie są różnice miedzy faktoringiem a kredytem?

Po te dwa produkty finansowe firmy, celem finansowania bieżącej działalności, sięgają najchętniej. Faktoring i kredyt, bo o nich mowa, działają z pozoru bardzo podobnie, jednak w praktyce występuje pomiędzy nimi wiele różnic. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Odmienne podmioty

Zgodnie z polskim prawem, do udzielania kredytów uprawniony jest tylko i wyłącznie bank. Jeśli jakaś firma reklamuje się jako taka, która udziela kredytu, to w praktyce mowa o pożyczce, która objęta jest nieco innymi przepisami. Tymczasem faktoring to usługa, którą oferują głównie wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Mogą to być spółki-córki banku, lecz bardzo często są to zupełnie niezależne podmioty. Choć kredytem często bywa nazywana pożyczka bądź odroczenie terminu płatności faktury (kredyt kupiecki), to prawdziwego kredytu udzieli nam jedynie bank.

Sposób wydatkowania pieniędzy

W przypadku kredytu klient musi jasno określić, na co chce wydatkować pożyczone mu pieniądze. Może być to działalność bieżąca firmy, lecz równie dobrze banki mogą finansować duże projekty inwestycyjne. Tymczasem celem faktoringu jest finansowanie faktur sprzedażowych, a więc możliwość wcześniejszego otrzymania płatności za towary lub wykonane usługi. Jest to zasadnicza różnica – jako klienci możemy zaciągnąć kredyt tytułem spłaty własnych faktur zakupowych, lecz bank nie zapłaci nam wcześniej niż nasz klient za faktury sprzedażowe.

Czytaj również  Właściwości i zastosowanie polimeru Eva

Faktoring a kredyt – zobacz więcej

Ocena zdolności kredytowej

Zarówno w przypadku kredytu, jak i faktoringu, specjaliści dokonują oceny zdolności kredytowej klienta, niemniej jednak w nieco inny sposób. Dla banków najważniejsza jest ogólna sytuacja finansowa firmy, jej perspektywa rozwoju czy też koszty, jakie ponosi na przykład w ujęciu miesięcznym. Ze względu na to, że kredytem możemy sfinansować również wydatki inwestycyjne, bank ocenia również projekt danej inwestycji, pozostawiając wtedy nieco w tyle kondycję finansową firmy. Firmy faktoringowe również sprawdzają, jaki jest aktualny stan finansów firmy, lecz ich ocena nie jest tak surowa, jak w przypadku banków. Co więcej, firma faktoringowa nie bada projektów inwestycyjnych, które firma chce zrealizować, a jedynie sprawozdania czy inną dokumentację finansową.

Co wybrać?

Faktoring a kredyt – przed tym dylematem często stoją małe, a także nieco większe firmy. W praktyce wybór uzależniony jest głównie od potrzeb, jakie na daną chwilę prezentuje konkretna jednostka gospodarcza. Co więcej, warto pamiętać, że kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach przez ustalony z bankiem okres czasu. Tymczasem w przypadku faktoringu działa to trochę inaczej. Otóż najczęściej kontrahent klienta przelewa pieniądze bezpośrednio na rachunek firmy faktoringowej, dzięki czemu płatności i wszelkie zaległości zostają uregulowane bez zbędnej zwłoki. To zaś stanowi kolejną różnicę, pomiędzy kredytem a faktoringiem – kredyt dotyczy dwóch podmiotów, natomiast w usługę faktoringu może zostać włączony także kontrahent.

Czytaj również  Węże do klejów na gorąco. Kompletny poradnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *