Sposoby na finansowanie przedsiębiorstw

Finansowanie przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych aspektów warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg metod finansowania dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej oraz realizacji strategii rozwoju firmy.

Kiedy firmy potrzebują finansowania?

Pozyskiwanie nowych źródeł kapitału dotyczy praktycznie wszystkich firm, bez względu na ich obszar działalności oraz etap rozwoju. Rzadko który biznes jest w stanie funkcjonować w długim okresie na zasadzie samofinansowania, czerpiąc jedynie z wypracowanych zysków, nawet przy wysokim poziomie rentowności. Początkujące przedsięwzięcia potrzebują zwykle kapitału na inwestycje w rozwój działalności, z kolei dojrzałe firmy mogą mieć okresowo zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie bieżącej działalności w sezonie zwiększonej sprzedaży, kiedy trzeba budować zapasy dla potrzeb zwiększonej produkcji.

Źródła finansowania firmy

Dwa podstawowe źródła finansowania przedsiębiorstwa to finansowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsza z wymienionych kategorii dotyczy w głównej mierze wykorzystania kapitału własnego, zarówno pochodzącego od właścicieli firmy, jak i od samego przedsiębiorstwa, przede wszystkim w formie wypracowanego zysku netto oraz odpisów amortyzacyjnych. Inne rodzaje finansowania wewnętrznego obejmują rezerwy oraz sprzedaż wybranych składników majątku spółki. Z kolei finansowanie zewnętrzne obejmuje wykorzystanie kapitałów obcych w formie kredytów bankowych, pożyczek oraz innych dostępnych na rynku produktów finansowych, w tym na przykład leasingu lub faktoringu. Duże znaczenie ma też kredyt kupiecki, czyli zgoda kontrahentów na odroczone terminy płatności zobowiązań handlowych danej firmy. Pozyskanie kapitału zewnętrznego może również odbywać się poprzez emisję akcji lub obligacji.

Czytaj również  Czy dokumenty w Twojej firmie są bezpieczne?

Co więc wybrać?

Odpowiedź na to pytanie jest z reguły bardzo trudna. Wszystko zależy od profilu biznesowego i etapu rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz jego aktualnych potrzeb, a także jego dotychczasowej struktury finansowania i dostępności poszczególnych źródeł dodatkowego kapitału. Jeśli chcemy, aby płynność finansowa firmy nie była zagrożona, z reguły sięgamy po krótkoterminowe finansowanie zewnętrzne lub kredyt kupiecki. Z kolei planowane większe inwestycje mające na celu wzrost skali działalności lub rozwój nowych produktów wymagają zazwyczaj pozyskania długoterminowych kredytów bankowych lub dodatkowego wkładu od właścicieli. Finansowanie wewnętrzne jest z reguły bezpieczniejsze i wiąże się z mniejszym ryzykiem, jednak jednocześnie jest ono droższe niż środki pochodzące z zewnątrz. Z kolei kapitały obce to sposób finansowania, który jest relatywnie tańszy w pozyskaniu, ale może wiązać się ewentualną utratą płynności w przypadku niepowodzenia finansowanego przedsięwzięcia. Należy też pamiętać o efekcie tarczy podatkowej, z jakiego korzystają przedsiębiorstwa wykorzystujące finansowanie obce, ponieważ odsetki od kapitału pomniejszają dochód podlegający opodatkowaniu. W każdym wypadku kluczowe jest osiągnięcie optymalnej struktury kapitału w firmie, która w długim terminie zapewni maksymalizację wartości przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *