Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstw?

Handel wydaje się opierać na prostych zasadach. Jest transakcja, powinna być zapłata. Zdarza się jednak, że łańcuch zostaje przerwany z powodu barku płatności kontrahenta. Jak sprzedawca może sobie poradzić z płynnością gotówki? Z jakich źródeł finansowania może skorzystać?

Nie kredyt, a faktoring

Można odzyskać spokój i nadal koncentrować się na pracy własnego przedsiębiorstwa, jeśli finanse firmy będą na właściwym poziomie. W przypadku kontrahenta (a nawet kilku) który nie dokonuje należnej zapłaty za dostarczone towary lub usługi, funkcjonowanie przedsiębiorstwa ulega zaburzeniu i samo może znaleźć się na skraju bankructwa (w zależności od posiadanych rezerw budżetowych).

Aby zasilić konto firmowe pieniędzmi, można wziąć pożyczkę gotówkową, ale po co samemu stawać zobowiązanym do spłaty?

W takich przypadkach Banki oraz duże instytucje uruchomiły usługę, jaką jest faktoring.

Co to jest faktoring?

Usługa finansowania firm, którą oferują Banki polega na umożliwianiu przedsiębiorstwom dalszej działalności, opartej na płynności finansowej. W jaki sposób?

Faktor (czyli Bank) zasila konto faktoranta (czyli klienta) pieniędzmi, które ten może przeznaczyć na dowolny cel. Jednocześnie wierzytelność wynikająca z nieopłaconych transakcji, przechodzi na stronę Banku i ten, w ramach spisanej z klientem umowy, odzyskuje należną kwotę, pobierając za to prowizję. Przeczytaj więcej o tym co to jest faktoring.

Czytaj również  Nowoczesna biblioteka szkolna

Kto może korzystać z usługi faktoringu?

Aby nie zatrzymywać rozwoju firmy w związku z przestojem płynności finansowej, każde przedsiębiorstwo może skorzystać z usługi faktoringu.

Z tego rodzaju pomocy korzystają głównie firmy, które wewnątrz swoich struktur organizacyjnych nie mają wyodrębnionych działów windykacyjnych, a same nie potrafią poradzić sobie z ściąganiem długów.

Usługi faktoringu na terenie Polski dzielą się na kategorie:

– faktoring pełny jest najprostszą formą udzielania pieniędzy. Na podstawie spisanej umowy i przekazanych do wglądu, nieopłaconych faktur, Bank przelewa klientowi pieniądze na konto, a sam zajmuje się odzyskaniem należności, informując dłużnika o zmianie formy spłaty;

– faktoring niepełny to także udzielenie pieniędzy przez Bank na konto klienta, z tym wyjątkiem, że przedsiębiorstwo, które otrzymało pomoc, samo musi wyegzekwować spłatę względem Banku;

– faktoring mieszany jest formą, która łączy funkcje dwóch pozostałych. Schemat współpracy polega na ustaleniu limitu wypłacalności, czyli ustalona zostaje suma, którą Bank przelewa na konto klienta, a pozostałą część długu, klient musi wyegzekwować samodzielnie.

Brak środków na koncie jest dużym stresem dla właściciela przedsiębiorstwa, ale także zahamowaniem rozwoju samej firmy. Aby odzyskać spokój, nie wstrzymywać prac oraz odzyskać należne od kontrahentów pieniądze, warto korzystać z usług źródła finansowania, na przykład faktoringu. Dzięki Bankom i instytucjom, które posiadają taką pomoc w swojej ofercie, przedsiębiorcy mogą skupiać się na realizacji celów firmy.

Czytaj również  Zasady przechowywania dokumentacji medycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *